La Flora House Hotel
Değerli Misafirlerimiz
Tesisimiz La Flora Otel sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemiş, faaliyetlerini ve aksiyonlarını buna uygun olarak planlamıştır.
Amacımız, tüm hizmet ve faaliyetlerimizde gelecek nesillere ekonomik, sosyal ve çevresel olarak daha iyi, daha yaşanılabilir bir ortam bırakmaktır.
Bu doğrultuda senelik dönemlerle yayınlamayı hedeflediğimiz sürdürülebilirlik raporları şeffaf ve hesap verebilir olmak adına yararlandığımız önemli bir araç konumunda olacaktır